Vår


Vårterminen 2017

Observera att terminen är uppdelad i två perioder:

Period 1: v. 4 - v. 13

Period 2: v. 14 - v. 23 (Obs! kursdagar som faller bort pga en helgdag tas igen under v. 24)

schemaperiod2miasyogastudiovren2017.pdf